آموزش تقوا

 • آموزش تقوا
 • آموزش تقوا به فرزندان، داشتن جامعه ای متعالی
  آموزش تقوا به فرزندان، لازمه داشتن جامعه‌ای متعالیدر سلسله همایش های "در سایه سار نهج البلاغه" عنوان شد: نخستین گام برای امر آموزش و تربیت فرزندان جامعه سفارش به رعایت تقوی الهی در زندگی فردی آن هاست
  زهد و تقوا

  سه مرحله تقوا

  اسوه تقوا
  اسوه تقوابى ‏تو يا فاطمه، من بى كس و تنها چه كنم                                         در غم مرگ تو اى اسوه تقوا چه كنمبا وجود تو غم از دل بزدودم همه حال                                                  بعد از اين با غمت اى بانوى عُظمى چه كنمباغبان رفته و گل‎ها همه پژمرده شدند                                               بى‏گل روى تو اى نوگلِ طه چه كنمفاطمه! رفتى و شد روز على چون شب تار                                         با چنين فتنه كه شد بعد تو بر پا چه كنممرگت اى راحت جان، از دو جهان سيرم كرد                                        عمر اگر طول كشد، بى‏تو من اينجا چه كنمزندگى با تو صفا داشت ولى صد افسوس                                           رفتى اى همسر والا، منِ تنها چه كنممحسنت كشته شد از ضربِ لگد در پسِ در                                         با عزيزانِ تو و گريه آنها چه كنمنور رخسار تو مى‏داد به اين خانه، صفا                                                خانه، غمخانه شد، اى زهره زهرا چه كنممن اگر از غم مرگ تو نميرم، عجب است                                           زندگى بى تو در اين وادى غم‎ها چه كنمبس كن اين قصّه كه شد باعث خاموشى «شمع»                               گر شفاعت نكند فاطمه فردا چه كنم                                                                                                                              هاشم كلانترى (شمع)  
  سرچشمه تقوا
  سرچشمه تقوا
  دشمنان تقوا
  دشمنان تقوا
  مراحل تقوا

  لباس تقوا

  تقوا چه جوریش خویه؟
  تقوي چه جوريش خوبه؟تقواى تن و تقواى دل برترين مرحله تقوا، تقواى دل و خضوع آن در پيشگاه ذات اقدس خداوند است كه از خضوع دل در برابر اوامر و نواهى الهى شروع مى‏شود و به آ ن جا ختم مى‏شود كه دل فقط در پيشگاه خدا خاضع باشد
  اسوه ای برای تقوا
  کریمی در عملیات جنگی فاو با فروافتادن بمب‌های شیمیایی سلامت خود را از دست داد و عملاً جانباز شیمیایی شد اما معالجات را نیمه کاره گذاشت و در عملیات مرصاد که همزمان با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با حمله مجاهدین خلق طراحی شده بود، شرکت کرد و ترکش گلوله‌ای در قلب وی جا گرفت

  آموزش تقوا

جالب