آهنگ پیشواز تبیان محلی

 • آهنگ پیشواز تبیان محلی
 • آهنگ پیشواز محلی تبیان ویژه نوروز (مشترکین ایرانسل)
  لیست محصولات آهنگ پیشواز تبیان (مشترکین ایرانسل)محصولات محلی نوروز برای مشاهده محصولات آهنگ پیشواز محلی ویژه نوروز ، روی عکس زیر کلیک نموده و به منظور خرید ، کافیست کد محصول را به 7575 ارسال نمایید
  آهنگ پیشواز تبیان_ محلی (مشترکین ایرانسل)
  لیست محصولات آهنگ پیشواز تبیان (مشترکین ایرانسل)محصولات محلی برای مشاهده هر سری از محصولات ، روی عکس ها کلیک نموده و به منظور خرید ، کافیست کد محصول را به 7575 ارسال نمایید
  آهنگ پیشواز تبیان _ولادت امام محمد باقر(ع)
  لیست محصولات آهنگ پیشواز تبیان (مشترکین ایرانسل)محصولات ولادت امام باقر(ع)  برای مشاهده هر سری از محصولات ، روی عکس ها کلیک نموده و به منظور خرید ، کافیست کد محصول را به 7575ارسال نمایید
  راهنمای نحوه استفاده از RBT (آهنگ پیشواز) برای مشترکین ایرانسل-خدمات تبیان
  عملیات و دستورهای زیر از طریق پیام کوتاه قابل ارسال است:  عملیات شکل دستور مثال تک آهنگی چند آهنگی خرید آهنگ کدآهنگK K100100 • • حذف آهنگ خریداری شده کدآهنگHZ HZ100100 • • *1 انصراف از خدمات آهنگ پیشواز ENS ENS • • *2 غیرفعال سازی موقت GHFA GHFA • • فعال سازی (در صورت غیرفعال بودن) FA FA • • جستجو بر اساس کد آهنگ کد مورد نظرJK JK100123 • • مشاهده جدیدترین آهنگ ها J J • • *3 مشاهده آلبوم A A • • مشاهده 10 آهنگ برتر DAH DAH • • جایگزینی رایگان آهنگ  (در دوره مجاز پس از خرید)  کدآهنگ موجودTV کدآهنگ جایگزین  TV100100 100123 × • راهنمایی R R × • *4 تغییر حالت پخش TH TH × • *5 تمدید آهنگ (خرید مجدد) کدآهنگT T100100 × • *6 تنظیم آهنگ برای تماس گیرنده خاص کدآهنگTZ شماره تماس گیرنده TZ100100 989351234567 × • *7 حذف تمامی تنظیمات یک تماس گیرنده خاص HB شماره تماس گیرنده  HB 989351234567 × • *8 حذف تنظیمات یک آهنگ برای یک تماس گیرنده خاص HB شماره تماس گیرنده کد آهنگ HB 989351234567 100100 × • حذف تمامی تنظیمات مربوط به یک آهنگ خاص کدآهنگ HT HT 100100 × • مشاهده آهنگهای پیشنهادی PI PI × • مشاهده فهرست پخش پیش فرض L L × • فقط خریداری، بدون تنظیم برای فهرست پخش پیش فرض کد آهنگ FKH FKH 100100 × •  *9 اضافه کردن آهنگ از آلبوم به فهرست پیش فرض کد آهنگP P100100 × • توضیحات: *1با ارسال این دستور سرویس آهنگ پیشواز شما غیر فعال شده و آهنگ های موجود در آلبوم شما حذف می شوند
  آهنگ پیشواز تبیان_ورزشی
  لیست محصولات آهنگ پیشواز تبیان (مشترکین ایرانسل)محصولات ورزشی  برای مشاهده هر سری از محصولات ، روی عکس ها کلیک نموده و به منظور خرید ، کافیست کد محصول را به 7575ارسال نمایید
  آهنگ پیشواز تبیان_ماه محرم
  لیست محصولات آهنگ پیشواز تبیان (مشترکین ایرانسل)محصولات محرم    برای مشاهده هر سری از محصولات ، روی عکس ها کلیک نموده و به منظور خرید ، کافیست کد محصول را به7575 ارسال نمایید
  آهنگ پیشواز تبیان_ شب قدر
  لیست محصولات آهنگ پیشواز تبیان (مشترکین ایرانسل)محصولات شب قدر  برای مشاهده هر سری از محصولات ، روی عکس ها کلیک نموده و به منظور خرید ، کافیست کد محصول را به 7575 ارسال نمایید
  آهنگ پیشواز تبیان_میلاد حضرت عباس(ع)
  لیست محصولات آهنگ پیشواز تبیان (مشترکین ایرانسل)محصولات میلاد حضرت عباس(ع)  برای مشاهده هر سری از محصولات ، روی عکس ها کلیک نموده و به منظور خرید ، کافیست کد محصول را به7575 ارسال نمایید
  آهنگ پیشواز تبیان_میلاد امام جواد (ع)
  لیست محصولات آهنگ پیشواز تبیان (مشترکین ایرانسل)محصولات میلاد امام جواد (ع)   برای مشاهده هر سری از محصولات ، روی عکس ها کلیک نموده و به منظور خرید ، کافیست کد محصول را به7575 ارسال نمایید
  آهنگ پیشواز تبیان_ این عمار
  لیست محصولات تبیان آهنگ پیشواز  (مشترکین ایرانسل)ندای این عمار مقام معظم رهبری برای مشترکین ایرانسل به عنوان زنگ پیشواز    جهت  خرید ، کافیست کد محصول را به 7575 ارسال نمایید

  آهنگ پیشواز تبیان محلی

جالب