ابعاد دنیا

 • ابعاد دنیا
 • ابعاد مولکول
  در فیلم، مولکول ها مستقیم می ایستند و با فرض این که پس از توقف پخش فیلم، ضخامت آن برابر ضخامت یک مولکول باشد، ضخامت h فیلم برابر طول یک مولکول شود
  حسادت در ابعاد کوچک
  حسادت به وسایل و اسباب بازیهای دیگران ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع حسادتهای کودکانه است که ممکن است بارها با آن روبرو شده باشید
  ابعاد قیام 17 خرداد
  نتایج این قیام در ابعاد مختلف و گونگونی قابل بررسی می‌باشد که از باب مختصر گویی و اهمیت  به برخی از ابعاد مهم این قیام  پرداخته می‌شود
  سیدی که هم این دنیا آقا بود هم آن دنیا
  سیدی که هم این دنیا آقا بود هم آن دنیا یکی از شخصیت‏های بزرگ در تاریخ اسلام، که در راه قرآن و دفاع از اسلام فداکاری و ایثار را به حدّ اعلی رسانید و در شرایطی که توحید در مقابل شرک و خداپرستی در مقابل بت‏پرستی قرار گرفته بود و پیامبر اسلام به یاران صدیق و حامیان مخلص و دلسوز نیازمند بود، به یاری‏اش شتافت، جناب حمزة‏بن عبدالمطلب بود که مانند امیرمؤمنان، علی علیه‏السلام در مقابل پرچم شرک، لوای توحید را برافراشت و تعهّد و ایمان خویش را در صحنه‏های جنگ متجلّی ساخت
  تفاوت مدیران در اونور دنیا و اینور دنیا!
  تفاوت مدیران در اونور دنیا و اینور دنیا
  ابعاد مختلف یک فرد منتظر !
  ابعاد مختلف یک فرد منتظر
  ابعاد حقوقی مداخلات به یمن
  مقاله ی ذیل؛مقاله ای است دربررسی "ابعادحقوقی مداخلات و جنگ تحمیلی به یمن"؛به واسطه ی عربستان سعودی وحامیان منطقه ای وبین المللی؛كه براساس سرفصل های زیر؛دردوبخش؛نظام حقوقی اسلامی ومنشورسازمان ملل متحدوبرخی دیگرازمعاهدات بین المللی؛تنظیم شده است
  ابعاد مهجوریت قرآن کریم (2)
  nbsp;روش صحیح تفسیر قرآن تفسیر قرآن به معنای واقعی به نحوی كه مفسر در فهم معنای آیه، اجتهاد و كوشش را در پیش گیرد، بدون این كه از دیگران در تفسیر آیه پیروی نماید و یا عقاید خود را بر آیه تحمیل نماید، در گرو تحقق زمینه ها و رعایت اموری است كه به آن ها اشاره می كنیم:1-آگاهی از قواعد زبان عربی؛ 2-آگاهی از معانی مفردات قرآن؛ 3-تفسیر قرآن به قرآن؛ 4-مراجعه به شأن نزول ها؛ 5-مراجعه به احادیث صحیح؛ 6-توجه به هماهنگی مجموع آیات قرآن؛ 7-توجه به سیاق آیات؛ 8-آگاهی از آرای مفسران اسلامی؛ 9-پرهیز از هر نوع پیشداوری؛ 10-آگاهی از بینش فلسفی و علمی؛ 11-آگاهی از تاریخ صدراسلام؛ 12-آگاهی از قصه ها و تاریخ زندگانی پیامبران 13-آگاهی از تاریخ محیط نزول قرآن؛ 14-شناخت آیات مكی از مدنی
  ابعاد مهجوریت قرآن كریم (1)
  مهجوركردن قرآن یعنی روی گردانی و دوری از آن، در حالی كه مهجورگرفتن قرآن یعنی پرداختن به قرآن ولی به گونه ای كه اگر چه در ظاهر از این رویكردهای مختلف قرآنی بوی توجه و استفاده به مشام می رسد ولی حقیقت مطلب این است كه در همه این رویكردها قرآن بیگانه و ترك شده است
  ابعاد علمی آیةالله بروجردی

  ابعاد دنیا

جالب