اهل بغی

 • اهل بغی
 • اهل بغی چه کسانی هستند؟
  برخلاف آنچه گفتیم یکی از علمای برجسته امامیه، جناب فاضل مقداد (متوفی 826 ه) معتقد است که اساساً استدلال به این آیه برای جنگ با اهل بغی صحیح نیست چرا که از دیدگاه ما کسانی که بر امام معصوم خروج می‌کنند کافر  قلمداد می‌گردند در حالی که آیه شریفه درباره جنگ میان دو گروه از مۆمنان است
  اجماع اهل حرمین و اهل سنت
  اجماع اهل حرمین و اهل سنت
  قبله اهل دل
  قبله اهل دل
  اهل فن بخوانند!
  همه علوم عقلي به  شعر!اهل فن بخوانند!! شناخته‌ترين‌ كتاب‌ حکيم سبزواري‌ منظومه‌ اوست كه‌ خود وي‌ آن‌را شرح‌ كرده‌ است
  اهل منطق
  اهل منطقیكنفر اهل منطق به شهری وارد شد و تصمیم گرفت نزد سلمانی برود و سروصورتش را اصلاح كند
  سید اهل مراقبه (۳)
  سید اهل مراقبه (3
  سرحلقه اهل ولا
  سرحلقه اهل ولا
  صبر اهل سلوک

  گلشن اهل صفا
  گلشن اهل صفا باز از میخانه ، دل بویی شنید گوشش از مستان هیاهویی شنید دوستان را رفت ذکر از دوستان پیل را یاد آمد از هندوستان ای صبا ای عندلیب کوی عشق ای تو طوطی ّ حقیقت گوی عشق ای همای سدره و طوبی نشین ای بساط قرب را ، روح الامین ای به فرق عارفان کرده گذار ای به چشم پاک بینان رهسپار رو به سوی کوی اصحاب کریم باش طایف اندر آم والا حریم درگشودندت گر اخوان از صفا راه اگر جستی در آن دارالصـّفا شو در آن دارالصـّـفا، رطب اللـّسان همطریقان را سلام از ما رسان خاصه آن بزم محبان را، حبیب گلشن اهل صفا را ، عندلیب اصفهان را، عندلیب گلشن اوست در اخوّت گشته مخصوص من اوست گوی ای جنت به جستجویتان تشنه لب کوثر به خاک کویتان دستی این دست ز کار افتاده را همـّـتی این یار بار افتاده را تا که بر منزل رساند بار را پر کند گنجینه الاسرار را شوری اندر زمره ی ناس آورد در میان ، ذکری ز عباس آورد نیست صاحب همتی در نشأتین همقدم عباس را ، بعد از حسین در هـــــواداری آن شـــــــاه الســــــت جمله را یک دست بود او را دو دست  عمان سامانی 
  اهل دنيايي يا آخرت؟
  اهل دنیایی یا آخرت؟بسیاری از افراد از خود می‌پرسند: از كجا بدانیم اهل دنیاییم یا آخرت؟ آیا دنیاگرایان و اهل آخرت نشانه‌ای دارند؟ در روایات بسیاری اوصاف این دو گروه ذكر شده است

  اهل بغی

جالب