بازيگردان يك واژه بيخود

 • بازيگردان يك واژه بيخود
 • بازيگردان يك واژه بيخود، اضافي و مسخره
  بازیگردان یك واژه بیخود، اضافی و مسخرهمطیع: از خودم برای بازی در نقش «اتابك» مایه گذاشتم
  تو کدام واژه ای؟
  تو کدام واژه ای!تاملی در نسبت آدمها و واژه هاواژه‌ها مثل آدم‌ها هستند به تعداد آدم‌ها واژه‌ وجود دارد و شاید هم برعكس، خصلت‌های كلی و جزیی آدم‌ها بر واژه و واژه‌ها منطبق است
  فرهنگ واژه ها
  فرهنگ واژه ها
  فلسفه واژه ها
  فلسفه واژه هابرخی واژه ها معنای واضح و مشخصی دارند
  ساخت واژه
  1-  ساختن کلمات تازه ( ساخت واژه ی اشتقاقی
  جشن واژه‌ها و حس‌ها و حال‌ها
  دفتر شعر جدید مفتون امینی از شاعران پیشکسوت کشورمان با نام «جشن واژه‌ها و حس‌ها و حال‌ها» توسط انتشارات امرود به چاپ رسید
  گل واژه های زندگی
  گل واژه های زندگیبار الها مرا از هیبت پدر و مادر بترسان، مانند ترسی که از هیبت پادشاه به وجود می آید
  نه واژه برای یک رمضان
  نه واژه براى يك رمضان 1
  واژه های اشک
  واژه‎هاى اشكغربت آباد دیار آشنایى‎ها، بقیعهمدم دیرینه غم‎هاى ناپیدا، بقیعدر تو ـ حتّى ـ لحظه‎ها هم بى قرارى مى‎كننداى تمام واژه‎هاى اشك را معنى بقیعدر تو، خون دیده‎ها دریا شد و صاحبدلانجرعه جرعه عشق نوشیدند از این دریا بقیعسنگفرش كوچه‎هایت، داغ‎هاى سینه سوزشمع فانوس نگاهت چشم خون پالا بقیعتو بلور روشنایى‎هاى شهر یثربىچون نگینى مانده در انگشتر بطحا بقیعهمصدا با قرنها مظلومى آل رسولحنجرى كو؟ تا در این غربت كند آوا، بقیعوسعت تنهایى‎ات دل‎هاى ما را مى‎برد!تا خدا ـ تا عشق ـ تا تنهایى مولا بقیعقصّه مظلومى‎اش را با تو گفت آن شب كه داشتدر گلو، بُغضِ غریب ماتم زهرا، بقیعدر هجوم تیرگى‎ها، در شب سرد سكوتحسرتى مى‎بُرد خورشید جهان آرا بقیعاى مزار هرچه خورشید از دیار روشنىاى شكوه نور در آئینه غبرا بقیعكاش چشمى بود و اشكى، اشتیاق مویه‎اىبا تو مى‎ماندیم ـ تا موعود ـ تا فردا بقیعاى بهشت آرزو، گم كرده دل‎هاى پاكاى زیارتگاه یك عالم دل شیدا بقیعسیل اشك عاشقان بگذار تا دریا شودچشمه‎اى از چشم جان بیدلان بگشا بقیعدارم امّید آنكه در محشر پناهم مى‎دهدسایه دیوار این «آشفته» حالى‎ها بقیع                                                                                                                                                               جعفر رسول زاده "آشفته"                                                                                                           گروه دین و اندیشه تبیان، هدهدی
  پیشینه ای از واژه سپاس
  پیشینه ای از واژه سپاس

  بازيگردان يك واژه بيخود

جالب