بوی بینی

 • بوی بینی
 • بوی عیدی، بوی کاغذرنگی
  این ایام، ایام خرید عیدی است و خانواده‌های ایرانی بنا به سنتی کهن در روز عید به کودکان خود عیدی می‌دهند
  ویژه نامه بوی ماه مهر، بوی ماه مدرسه
  فرزندم برای رفتن به مدرسه آماده است، دانش آموزان مقاطع مختلف، اضطراب را این گونه حذف کنید، گام به گام تا مدرسه، احساس بهتر در مدرسه، مدرسه آماده بازگشایی، مدرسه ای جذاب بسازید، چگونه یک مدرسه زیبا داشته باشیم، بوی ماه مهر، تا مدرسه، مدرسه و خلاقیت، اینجا دنیا ساخته می شود ، ویژه نامه مهر، قسمت های مختلف این ویژه نامه است
  بوی گل قرمزی(2)
  بوی گل قرمزی(2)جوجه برفی زودی جواب داد: «من جوجه‏برفی هستم، نه گلوله‏ی بزرگ برفی! آمده‏ام دنبال گل قرمزی
  بوی یار
  بوی یار
  بوی گل نرگس
  بوی گل نرگس  امـشـب رسد از سامره بوی گل نر گس گـلـها هـمـــه چـــشم‎اند به سوی گل نرگس بگــرفـتـه هـمه خوی به خوی گل نرگس نــرگــس زده لـبـخـنـد بـه روی گـل نــرگــــس گـمـگـشـتـه در انـوار الـهـی کـره‎ی خاک    صـوت صلـوات است کــه ســــر برده زافــلاک تـا دوسـت زنـد خنده و تا خصم شود کور گــردیــده زمـــــــیـن بـر سـر گـردون طـبق نور هـم سـامره سینا شده هم بیت ولا طور    ریـزد عــوض گــل بــه زمـیـن بـال و پـر حــــــور خورشـیـدِ رخ مـهـدی سـر زد شـب نیمه  بــــر چــهــره گــل انــــداخــتــه لـبخند حکیمه رویـد گـل تــوحیـد ز کـوه و چـمـن امشب یـــوســف شــده از مـصـــر مقیم وطن امشب یعقوب شنیده است بـوی پیرهن امشب مــهــدی زده لــبــخند بـــه روی حـسن امشب خـیـزیــد و بـبـیـنـیـد گـلـسـتـان حـسن را در دســت حـــســــن لــــالــ? بـستـان حسن را خـیــزیــد کـــه از پــار? دل گــل بـفـشانید وز کـــوثـر نـــور آتـــش دل را بــنـــشــــانـــیــــد بـر مـنـتـظـران ایـن خبــر خـوش بـرسانید کــامــشـب شـب قــدر اســت هـمـه قدر بدانید بـا نــور نــوشتـنـد بــه پـیـشانی خورشید مــاهــی کــه جــهــان مـنـتـظـرش بود درخشید ایــن صـــورت تــوحــــید و یـا آی? نور است ایــن قــامـــت طــوبــاست و یـا نـخـلـ? طور است داود نـبـــی را بـه لـب آیـات زبــور اســــت یــا بـــر لــب مــهـدی سـخـن از روز ظهــور است گـوش همـه بــر زمـزمـ? یارب مهدی است  ای مـنـتظران مژده که امشب شب مهدی است ای مـنـتـظــران یـافـتـه غـم خـاتمه امشب تــبــریــک کــه روشـن شـده چشم همه امشب بشکفت به شوق و شعف و زمزمه امشب  گــــل از گــــل لــبــخــنـد بـنـــی فــاطمه امشب مـرغــان بـــهـشـتـــی شـده آوار? مـهدی گــــردنـــد بـــه دور و بـــــرِِ گــهــــوار? مــهــــدی مهدی است که احیاگر قانون حسین است   مهدی است که شمشیرش مدیِِون حسین است او وارث پـیـراهــن گــلـگـون حسین است       والله قــــســـم مـنـتـقــم خـــون حـــسین است بر پرچمش این نقش عیان با خط نور است     ای مــنــتــظــران مــژده کــه هنـگام ظهـور است ایـن یـوسف زهراست که سوی وطــن آید       ایــن مــاه دل آراست کــه در انــجــــــــمن آیـــــد ایــن جــان جهـان است که اینک به تـن آید      بــر مــنــتــظــران پــاســخ یــابـن الــحـسن آیــد خـیــزیــد حــضـــور پــسـر فـاطمه امشب لــبــیــک بــگــویــیــد بــه مــهـدی هـمه امشب بـــوی نــفــس حــجـــت ثـــانـی عشر آید ای شــب حـــرکــت کــن کــه بـه زودی سحر آید ای صــبــح بـیـا تـا شب هجرا ن به سر آید خـورشــیـــد بــنــی فــاطـمـه از کــعــبــه بـر آید عــیــسی ز فــلــک بـــازآ مــا صـبر نداریم   تــا پــشــت ســر یــار نـمــازی بـــگـــذاریـــــــم ای احــمـــد ثـــانــی ز حــرا جـلوه‎گری کن ای وارث پــیــغــمــبــر پــیـــغـــامــبـــری کــــن تـنـهــا پــســر زهـــرا مـــا را پـــدری کـــن ایـــن قـــافــلــ? گـــمـــشـــده را راهــبــری کن در هجر شبان اشک فشان این رمه تا کی؟ دوران فـــراق پـــســـر فــــاطــــمــــه تـــا کی؟ ای غـصّه اسـلام هـم آغـوش تــو مــهدی ای نـــالـــ? خـــامــــوشـــان در گــوش تو مهدی ای پـــرچــم ثــارالله بــر دوش تـو مـهــدی ای خــون دل و اشــک بــصــر نــوش تــو مهدی ای مـوسـی عمران چه شود تا به مصافی چــون ســیــنــ? دریــا دل فــرعــون بــشــکافی ای نــام تـو ذکـر خـوش شــام و سـحــر ما ای خـــــاک رهـــت مـــادر مــــا و پـــــــدر مــــا ای بــــاغ تـــو را لالــه ز خــون جــــگـــر ما مـــــا مــنــتـــظــــر هـستیم و تـویی منتظَر ما بــازآ کـــه چـــراغ هــمـه رخـسار تـو باشد مــیـثـم صلــه‎ی شــعــرش دیـــدار تـــو بــاشد  "حاج غلامرضا سازگار"   گروه دین و اندیشه تبیان، هدهدی                                                        
  بوی کباب
  اولی داشت به دور و بر نگاه می کرد شاید بتونه منبع بوی کباب رو پیدا کنه که دومی گفت : یکی نیست بگه آخه بی فکر ! کدوم آدمی ساعت چهار بعد از ظهر چلوکباب می خوره که تو برداشتی با خودت آوردی تو اتوبوس و بو راه انداختی اینو که گفت اولی شروع کرد به مسخره بازی : آخ نمی دونی چقدر دلم کباب می خواد
  بوی خوش
  بوی خوشهر وقت به پیامبر (ص) عطری تعارف می شد، خود را با آن معطر می کرد و می فرمود: عطر بویش خوب و حمل کردنش آسان است
  بوی بد یخچال
  بوی بد یخچالدر کتاب راه و رسم خانه داری اثر اصغر جدایی در مورد رفع بوی بد یخچال می خوانیم:- برای رفع این بو ابتدا به نظافت درون یخچال بپردازید
  بوی گل یاس
  بوی گل یاس
  بوی عطرمزارشهید
  می شود که هر یک درجای خود قابل بررسی و ریشه یابی است تاسره از ناسره جدا گردد ، هدف ازنوشتن این مطلب به هیج وجه نفی اعجاز و یا کرامات شهدا ء و احیاناَ کاستن  از مقام والای شهدا و یا آن شهید گرانقدری که درقطعه 26 ردیف 32 شماره 22 آرمیده نمی باشد ، بلکه هدف جلوگیری ازترویج  اکاذیب  و گاه  مبالغه و تحریفاتی است که اگر به همین شدت ادامه یابد که دراین چند سال گذشته شاهد آن بوده ایم ریشه شهدا ، شهات و شهادت طلبی ، که مهمترین سلاح انقلاب اسلامی ایران علیه کفار و جنایتکاران جهانی است راخواهد زد و نسلهای بعد را بکلی با فرهنگ انقلاب ، دفاع مقدس و شهدا بیگانه خواهد ساخت و البته طبیعی است که دشمنان قسم خورده اسلام ناب دائم در صدد ترویج  اکاذیب  و تحریفات هستند و عده ای جاهل  و سود جوی داخلی نیز بخاطر آنکه چند صباحی جیب خود را پرکنند دانسته یا نا دانسته عمله دشمنان قسم خورده قرار گیرند و حتی به چاپ کتاب و پوستر و ساخت فیلم درخصوص این موضوعات دست بزنند ، لذا به همان مقدار که لوث کردن و سطحی نگری  و اشاعه غیر واقع  و نادرست حقایق و واقعیات انقلاب و دفاع مقدس و شهدای آن به عظمت آن ضربه خواهدزد ، خطرناک تر از آن مبالغه و تحریف و بزرگنمائی در این خصوص می باشد که باید بشدت در مقابل هر دو ایستادگی کرد و به نشرحقایق و واقعیات آن هم بطورمستند پرداخت ، به نظرمی رسد بزرگترین وظیفه مسئولین ذیربط مثل بنیاد شهید ، بنیاد حفظ آثار، وزارت ارشاد و سایر نهادهای فرهنگی و بویژه خانواده محترم شهدا و رزمندگان و ایثارگران باید مستند نگاری وارائه سند معتبر برای هرموضوعی باشد و اینجاست که عکسها ، دست نوشته ها فیلمها و حتی البسه وآنچه متعلق به شهداست و نیزخاطرات کسانی که با آنها بوده اند (بشرط آنکه ثابت شود بوده اند) اهمئیت و ارزش فوق العاده ای پیدا می کند

  بوی بینی

جالب