تخریب محیط زیست

 • تخریب محیط زیست
 • دادستان ها با تغییرکاربری غیرقانونی اراضی و تخریب محیط زیست برخورد کنند
  رئیس قوه قضاییه بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با متصرفان اراضی ملی و تخریب و تغییر کاربری جنگلها، مراتع و محیط زیست طبیعی تاکید کرد و گفت: دادستان های سراسر کشور موظفند با هر گونه تصرف و تغییرکاربری غیرقانونی اراضی و تخریب محیط زیست به سرعت برخورد کنند و حتی در صورت عدم اعلام گزارش مراجع اجرایی، در مقام مدعی العموم وارد عمل شوند
  محیط بانان برای حفاظت از محیط زیست تا کجا باید پیش بروند؟
  در حال حاضر، سوال موجود این است؛ محیط بانان برای حفاظت از محیط زیست و جانوران وحشی و جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع و زیستگاه های طبیعی حیوانات تا کجا باید پیش روند، یک عقیده این است که مقابله مسلحانه به طور ابتدایی با شکارچیان غیرمجاز یا تخریب کنندگان محیط زیست، چون ممکن است به جرح و قتل منجر شود، به هیچ شکلی جایز نیست زیرا حیات انسان به هر حال، اولی و مقدم است
  انسان و محیط زیست
  دانش آموز با محیط زیست و تاثیر آن بر انسان و تاثیر انسان بر روی آن آشنا شود
  رادیواکتیویته و محیط زیست(1)
  nbsp;راديواکتيويته و محيط زيست(1)چكيده در اين مقاله اشعه راديو اكتيو با قدرت نفوذ متفاوت و منابع ايجاد راديواكتيويته شامل منابع طبيعي و منابع مصنوعي مورد بررسي قرار مي‌گيرند
  رادیواکتیویته و محیط زیست(2)
  راديواکتيويته و محيط زيست(2)مسأله آلودگي يكي از مهمترين و حادترين مسائل ناشي از تمدن انساني در جهان امروز به شمار مي رود چرا كه از اعماق چند هزار متري زمين گرفته تا معادن ، آبهاي تحت الارضي، بيوسفر، تروپوسفر و حتي در داخل هواپيماهاي بلند پرواز و جو خارجي زمين ، چرخه و سيستم حيات را مورد تهديد قرار داده است
  آلودگی محیط زیست
  به طور کلی مشکلات عمده آلودگی محیط زیستی عبارتند از: گرم شدن زمین، سوراخ شدن لایه اوزون، باران‌های اسیدی، وارونگی هوا و از بین رفتن زیستگاه‌ها
  افسانه محیط زیست
  نسل آینده با افسانه محیط زیست روبرو خواهد شد یک فعال محیط زیست با انتقاد از وضع مدیریت محیط زیست کشور گفت: با این وضعی که محیط زیست ایران دارد نسل آینده با افسانه ای به نام محیط زیست روبرو خواهد بود نه خود محیط زیست
  پلیمر خوشبوی زیست تخریب پذیر
  سازگاری با محیط زیست و تجزیه پذیری در خاک، حداكثر پس از 6 ماه تجزیه در خاک بدون آثار تخریبی بر محیط زیست، عاری بودن از هرگونه آثار مضر پلاستیک های نفتی پس از تماس با مواد غذایی داغ، وابسته نبودن به مواد اولیه نفتی و تقویت و توسعه صنایع كشاورزی، مصرف كم انرژی در فرایند تولید محصول و امكان استفاده در صنایع بسته بندی غذایی با توجه به فواید پلاستیک های تجزیه پذیر و هم چنین مضرات پلاستیک های معمولی، گروهی از دانش آموزان تصمیم گرفتند كه پلیمر تجزیه پذیر از مواد طبیعی سنتز كنند
  مد های سازگار با محیط زیست
  حال اگر محیط زیست و سیاره مان را دوست داریم کدامیک را باید انتخاب کنیم؟ چگونه آنها را شناسایی کنیم؟ کدام یک سازگار با محیط زیست بوده و کدام یک قاتل محیط زیست هستند
  شگفتی زیست محیط اقیانوسی 2
  شگفتی زیست محیط اقیانوسی ٢

  تخریب محیط زیست

جالب