در جمع صحبت کنید

 • در جمع صحبت کنید
 • نترسید، در جمع صحبت کنید!
  به خاطر داشته باشید هرچه از یک موقعیت (چه اجتماعی، چه غیراجتماعی) فرار کنید، در طولانی مدت، ترس شما بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر هرچه بیشتر در معرض آن قرار بگیرید، اضطراب شما کاهش خواهد یافت؛ همان‌طور که در روزهای اول رانندگی، دو دستی فرمان را می‌گرفتید و مدام نگران بودید، و الان در حین رانندگی، شاید تخمه هم می‌شکنید و با تلفن همراه هم صحبت می‌کنید
  ترس از صحبت و حضور در جمع
  افراد زیادی هستند که نمی‌توانند در جمع‌های غریبه به راحتی صحبت کنند و به طور کلی، انزوا و گوشه گیری را به حضور در جمع ترجیح می‌دهند؛ یا اینکه اگر در جمعی حضور می‌یابند، معمولاً ساکت هستند و اظهار نظری نمی‌کنند و اصولاً نمی‌دانند چه باید بگویند و چگونه صحبت کنند و هنگام صحبت در جمع، دچار اضطراب می‌شوند
  چگونه در جمع راحت صحبت کنیم؟
  چگونه در جمع راحت صحبت کنیم
  با امام زمان صحبت کنید
  هر روز چند دقیقه ای هم كه شده با امام زمانتان صحبت كنید
  لطفا به روز صحبت کنید!
  لطفا به روز صحبت کنید
  بدون خجالت صحبت کنید
  اگر از دختر و پسری که حتی تاریخ ازدواجشان را تعیین کرده‌اند سوال شود: « آیا راجع به مسایل زناشویی با همدیگر صحبت کرده‌اید یا نه؟ » در بیشتر موارد می‌گویند : « نه، ما فکر نمی‌کردیم این موضوع مهم باشد » یا می‌گویند: « ما این جور صحبت‌ها را به بعد از ازدواج موکول کرده‌ایم، به‌دلیل اینکه بعد راحت‌تر می‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم
  درباره مادیات شفاف صحبت کنید
  بنابراین باید با خواستگارتان درباره مسائل مالی به طور شفاف گفتگو كنید و آقا دامادها هم باید به طور شفاف در این زمینه صحبت کنند
  می گویم: آقا شما صحبت کنید!
  می گویم: آقا شما صحبت کنید
  به شرط احتیاط، ممنوعه صحبت کنید
  از آنجا که صحبت درباره مسائل جنسی بین دو نامحرم، جزو حرف‌های ممنوعه در این دوران است و یک تابوی اجتماعی قلمداد می‌شود، بهتر است صریحا درباره مسائل جنسی پرسش نکنید و خود را در معرض تهمت قرار ندهید
  با کدام زبانِ عشق صحبت می کنید؟
  برای آن که بدانید زبان عشقِ هر کسی کدام است باید با او صحبت کنید و نظرات او را بررسی کنید، تا زبان عشق اصلی او را بفهمید و اگر نتوانید با زبان عشقش با او صحبت کنید، او فکر می کند که دوستش ندارید

  در جمع صحبت کنید

جالب