زخم های عاطفی

 • زخم های عاطفی
 • شفای زخم های عمیق عاطفی
  سوءاستفاده عاطفی زخم هایی ایجاد می کند که عمیق تر و مزمن تر از جراحت های بدنی است
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه چهارم
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه اولچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه دومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه سومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه چهارمچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه پنجمبخش پژوهش های دانش آموزی تبیانتهیه و تنظیم: اعظم اژدری
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه دوم
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه اولچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه دومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه سومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه چهارمچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه پنجمبخش پژوهش های دانش آموزی تبیانتهیه و تنظیم: اعظم اژدری
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه اول
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه اولچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه دومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه سومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه چهارمچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه پنجم
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه سوم
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه اولچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه دومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه سومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه چهارمچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه پنجمبخش پژوهش های دانش آموزی تبیانتهیه و تنظیم: اعظم اژدری
  زخم اثنی‌عشر بیشتر از زخم معده است
  در گذشته از جراحی در درمان زخم‌های معده در اثنی‌عشر بیشتر استفاده می‌شد، ولی امروزه عمل جراحی بسیار کمتر شده است و بیشتر برای درمان عوارض زخم‌ها، از دارو استفاده می‌شود
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه پنجم
  چسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه اولچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه دومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه سومچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه چهارمچسب زخم التیام دهنده زخم – جلسه پنجمبخش پژوهش های دانش آموزی تبیانتهیه و تنظیم: اعظم اژدری
  ارضای کمبود های عاطفی در نت
  در وجه منفی، سرگرمی‌های مجازی علاقة جوانان به مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های مدنی را با انگیزه‌های مختلف تحت الشعاع قرارمی‌دهد و ممکن است بر مهارت‌های اجتماعی آنان در تدارک فراغت‌های گروهی و تفریحات و بازی‌های غیرمجازی تأثیر منفی بگذارد
  زخم پپتيک (زخم معده و دوازدهه)
  زخم‌هایی که در معده تشکیل می‌شوند، زخم معده خوانده می‌شوند
  چسب زخم التیام دهنده زخم
  طی این پژوهش، از سلولز تولید شده توسط باکتری Acetobacter xylinum در تهیه چسب زخم برای پانسمان زخم ها استفاده می شود

  زخم های عاطفی

جالب