شبکه قران

 • شبکه قران
 • دانستنی های قران(معنای قران،اسامی قرآن،اعجاز قرآن وپیامبران(ع) در قرآن)
  دانستنی های قران(معنای قران،اسامی قرآن،اعجاز قرآن وپیامبران(ع) در قرآن
  صفات مبلّغ در قران

  شش رویکرد هنری به قران
  اين نوع برخورد با قران که به منظورهاي متفاوت صورت مي گيرد
  در تکاپوی فهم قران(2)
  در تکاپوي فهم قرآن (2
  قران و رای اکثریت
  اعتبار دادن به رای اکثریت اطاعت و تقلید از اکثریت نیست بلکه عمل کردن به یک قرارداد عقلایی و اجتماعی است که عقلا برای رفع تزاحم حقوق ( و تعیین زمامدار ) آنرا انتخاب کرده اند و این پیروی از عقل است نه پیروی کورکورانه از اکثریت
  قران و سرزنش نمازگزاران
  قرآن و سرزنش نمازگزارانحقايقي که در قرآن کريم بيان شده است، در صورتي که انسان آن‌ها را در وجود خودش به کمال برساند و حقيقت را تبديل به حقيقت جامع کند، بدون شک با به کمال رساندن حقايق و جامع نمودن حقيقت، به رحمت وجود مقدّس حضرت حق خواهد رسيد
  سیاست خارجی در قران
  سياست خارجي در قرآن(1) قرآن كريم در زمينه مسائل سياسى در حد بيان كليات و چارچوب‏هاى كلان سياست‏خارجى بسنده كرده‏است، اين كليات را اصول سياست‏خارجى ناميديم و تحت چهار عنوان «اصل نفى سبيل‏» ، «اصل دعوت يا جهاد» ، «اصل عزت دينى‏» و «اصل پاى‏بندى به معاهدات بين المللى‏» درباره آنها به بحث پرداختيم
  علت محرومیت ما از نور قران
  مگر بر قلب‌های آنان قفلهای دل، زده شده است؟ معلوم می‌شود دل هم قفل دارد و اگر دلی قفل شد، همانند چشمی که بسته باشد، نه توانایی دیدن نور را دارد و نه می‌تواند در پرتو آن نور چیزهای دیگر را ببیند
  تحول خوشنویسی و کتابت قران
  بعداً نسخ در کتابت قرآن بجاى خط کوفى بکار رفت و در قرن بعد خطوط دیگرى توسط خوشنویسان ایرانى پدید آمد و تا مدت‌ها بعد از تکوین خط‌ هاى عربی، خوشنویسى مقامى والاتر و بالاتر از نقاشى داشت
  نقش آهنگ در تلاوت قران
  نقش آهنگ در تلاوت قرآنفروزان‌ترین بعد اعجاز بیانی قرآن، همسازی با نغمه‌ای دلنشین، و آهنگهای وزین صوتی است ، آنگاه كه با صدایی گرم و زیبا، و آوایی نرم و فریبا، دمساز گردد، اتشی بر خرمن دلها افكند

  شبکه قران

جالب