شیخ نمرالنمر

 • شیخ نمرالنمر
 • خشم شدید علمای وهابی از دیدار شیخ البریک با شیخ صفار

  همزمان با برپایی کنگره شیخ بهایی شناخت‌نامه شیخ بهایی منتشر می‌شود

  شیخ صنعان
  شیخ صنعان داستان شیخ صنعان از «منطق‌الطیر» شیخ عطار است، در غزل عرفانی فارسی به شیخ صنعان و داستان او مکرر اشاره شده است
  شیخ شهید
  فصل پایانی: اندیشه‌ی شیخ موسوم به « مشروطه‌ی مشروعه» در خلال تاریخ پس از شهادت ایشان تا زمان كنونی مورد توجه و بررسی قرار گرفته و در تعقیب تحولات تاریخی پس از شهادت شیخ، روشن شده كه تاریخ سرانجام موضع شیخ را در برخورد با مشروطه در ایران تأیید نموده‌ است؛ در حالی كه سرنوشت مشروطه‌طلبی ‌آرام‌گیری در آغوش ناآرام استبداد رضاخانی بود
  شیخ اشراق
  شیخ اشراق
  شیخ حماس
  شیخ حماس (شهادت شیخ احمد یاسین، رهبر حماس)کودکی شیخشیخ احمد یاسین در سال 1936 م در روستای «الجوره» فلسطین به دنیا آمد
  دی شیخ با چراغ...
  غزل معروفی از جلال الدین محمد بلخی است که همه شنیده ایم : 1 بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست                 بگشای لب که قند فراوانم آرزوست 2 ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر                      کان چهره مشعشع تابانم آرزوست 3 بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز                        باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست 4 گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو                         آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست 5 وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست          وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست 6 در دست هر کی هست ز خوبی قراضه​هاست  آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست 7 این نان و آب چرخ چو سیل​ست بی​وفا               من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست 8 یعقوب وار وا اسفاها همی​زنم                         دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست 9 والله که شهر بی​تو مرا حبس می​شود              آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست 10 زین همرهان سست عناصر دلم گرفت           شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 11 جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او                آن نور روی موسی عمرانم آرزوست 12 زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول              آن​های هوی و نعره مستانم آرزوست 13 گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام                        مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست 14 دی شیخ با چراغ همی​گشت گرد شهر         کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 15 گفتند یافت می​نشود جسته​ایم ما                گفت آنک یافت می​نشود آنم آرزوست 16 هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد                کان عقیق نادر ارزانم آرزوست 17 پنهان ز دیده​ها و همه دیده​ها از اوست          آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست 18 خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز                   از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست 19 گوشم شنید قصه ایمان و مست شد            کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست 20 یک دست جام باده و یک دست جعد یار          رقصی چنین میانه میدانم آرزوست 21 می​گوید آن رباب که مردم ز انتظار                   دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست 22 من هم رباب عشقم و عشقم ربابی​ ست     وان لطف​های زخمه رحمانم آرزوست 23 باقی این غزل را ای مطرب ظریف                  زین سان همی​شمار که زین سانم آرزوست 24 بنمای شمس مفخر تبریز رو ز شرق             من هدهدم حضور سلیمانم آرزوستشاعر برجسته ی معاصر مرحوم سید حسن حسینی در سرود پنجم از شعر پنج سرود اینگونه زیبا به این شعر تلمیحی می آورد و معنای جدیدی را خلق می کند :سرود پنجم :دی شیخ با چراغ
  لباس شیخ
  لباس شیخلباس جناب شیخ(شیخ رجبعلی خیاط)، بسیار ساده و در عین حال، تمیز بود
  آقای شیخ
  آقای شیخ
  معرفی مسجد شیخ
  ق در جنب مدرسه نمازی مسجد شیخ توسط حسین خان احداث شد تا مرحوم حاج شیخ محمد نمازی، نمازش را در آنجا اقامه نماید و از آن به بعد این مسجد به نام " مسجد شیخ" معروف شد

  شیخ نمرالنمر

جالب