صلاحیت فراگیران

 • صلاحیت فراگیران
 • تایید صلاحیت ۱۰ هزار و ۹۵۴ و رد صلاحیت ۸۱۴ نفر داوطلب انتخابات مجلس + جدول آمار استانی
  وی با بیان این مطلب که از مجموع 12 هزار و 123 ثبت نامی برای مجلس شورای اسلامی 580 نفر در ایام ثبت نام و 296 نفر هم در زمان بررسی صلاحیت ها با اختیار خودشان از ادامه ورود به عرصه انتخابات انصراف دادند و البته صلاحیت814 نفر هم در زمان بررسی صلاحیت ها احراز نشدف تصریح کرد: مجموع انصرافی ها و احراز صلاحیت نشده ها به هزار و 690 نفر و تعداد احراز صلاحیت شده نیز به 10 هزار و 954 نفر رسید
  4 راه برای جلوگیری از اهمال فراگیران آموزش الکترونیک
  4 راه برای جلوگیری از اهمال  فراگیران آموزش الکترونیک
  مراسم سردوشی و تحلیف دانش آموختگی فراگیران نیروی انتظامی
  outlineType = "rounded-white";سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي سردوشي و تحليف دانش آموختگي فراگيران نيروي انتظامي روابط عمومي دفتر تبيان مشهد
  تایید صلاحیت پس از رد صلاحیت!
  پیرموذن پیش از این در خصوص ردصلاحیت ها گفته بود که تردید ندارم شواری نگهبان عادلانه، با درک عمیق مسئولیت و اتخاذ حساسیت های لازم در جهت افزایش صلاحیت کاندیداها تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد، موضوعی که رایزنی های شورای نگهبان نیز گواهی بر آن است از این رو، تردید ندارم که رایزنی ها و تعامل بزرگان دولت و مجلس، دلسوزان نظام و خیرین کشور در هر رده ای از مسوولیت با شورای نگهبان باعث تایید صلاحیت بیشتر کاندیداهای انتخاباتی منهای افراطی های دو جناح می شود
  علت رد صلاحیت ها
  علت رد صلاحیت ها
  غرضی رد صلاحیت شد
  غرضی رد صلاحیت شد
  تکذیب رد صلاحیت روحانی
  سخنگوی شورای نگهبان موضوع رد صلاحیت حسن روحانی را تکذیب کرد
  اصول احراز صلاحیت
  عدم احراز وجود صلاحیت، به این معنا که ناظران علی رغم انجام تحقیقات گسترده سلباً و اثباتاً نتوانسته اند در خصوص شرایط موضوع ماده ۲۸ علم قطعی کسب کنند و در این حالت از آنجایی که با توجه به توضیحات پیش گفته احراز صلاحیت و شایستگی افراد برای شرکت در انتخابات منوط به احراز و تعیین اوصاف مذکور در فرد است داوطلب مذکور تأیید صلاحیت نخواهد شد
  در باب رد صلاحیت شده ها
  شورای نگهبان ، مسئولیت هایش واز همه مهمتر تاثیراتش از جمله مسائلی است که این روز ها بحث داغی را برای بسیاری ایجاد کرده است
  تجدید نظر بر رد صلاحیت ها
  تجدید نظر بر رد صلاحیت ها

  صلاحیت فراگیران

جالب