مجازات صادركنندگان در تخلف از پیمان ارزی چیست؟

 • مجازات صادركنندگان در تخلف از پیمان ارزی چیست؟
 • مجازات صادركنندگان در تخلف از پیمان ارزی چیست؟
  رأى وحدت رویه 616- 6/ 3/ 1376: به موجب ماده (5) قانون راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانك ملى ایران مصوب اسفندماه سال 1336 و تبصره یك آن صادركنندگان كالا بایستى در موقع صدور، متعهد شوند كه ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانك‌هاى مجاز دولتى بفروشند و مطابق ماده (7) قانون مذكور تخلف از مفاد پیمان كه اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزى نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 كه صادركنندگان كالا (به استثناى نفت خام و فرآورده‏‌هاى پایین‏ دستى آن) را از تعهد ارزى معاف نموده به معناى جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامى گردیده از مجازات معاف شود بلكه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزى در همان سال 1372 می‌باشد به خصوص كه ماده اخیر الذكر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینى كه براى‏ مدت معیّن و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید كرده است علیهذا راى شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت مختلف از تعهد ارزى و محكومیت وى است نتیجتا صحیح و منطبق باموازین قانونى تشخیص می‌شود این رأى كه به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسى كیفرى مصوب‏ سال 1337 صادر گردیده براى كلیه دادگاه‏‌ها در موارد مشابه لازم‏‌الاتباع است
  پیمان خدا چیست؟
  پیمان خدا چیست؟عهد الهى معنى وسیعى دارد: هم شامل عهدهاى فطرى و پیمان هائى که خدا به مقتضاى فطرت از انسان گرفته مى شود همانند فطرت توحید و عشق به حق و عدالت و هم پیمان هاى عقلى یعنى آنچه را که انسان با نیروى تفکر و اندیشه و عقل از حقایق عالم هستى و مبدأ و معاد درک مى کند، هم پیمان هاى شرعى یعنى آنچه را که پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) از مؤمنان در رابطه با اطاعت فرمان هاى خداوند و ترک معصیت و گناه پیمان گرفته همه را شامل مى گردد
  بیشترین تخلف رانندگی تهرانی ها چیست
  بیشترین تخلف رانندگی تهرانی ها چیست
  مجازات گدایان چیست؟
  متکدیان به گروههای معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک و زنان بی سرپرست و گدایان حرفه ای تقسیم می شوند، در خصوص متکدیان حرفه ای با عنایتی که رئیس قوه قضائیه دارند بنا به درخواست شهرداری کادر ویژه ای برای این موضوع مشغول فعالیت هستند و طبق قانون با آنها برخورد می شود، اما در مورد متکدیان دیگر که اغلب سالمند، مجنون، معلول جسمی، زنان بی سرپرست و یا کودکان هستند هم تیم ویژه ای داریم که بعد از جمع آوری و پذیرش آنها به مراکز نگهداری موقت منتقل می شوند
  مجازات چک بی‌محل چیست؟
  چک بی‌محل یعنی چه؟ «محل» در چک چیست و منظور از آن چیست
  مجازات مصرف شیشه چیست؟
  شیشه به شیوه های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد ، از جمله به صورت خوراکی ، استنشاقی( از راه بینی )، تزریقی و تدخینی یا دود کردن که این مورد آخر متداول ترین شیوه ی مصرف شیشه است
  مجازات ماموران قلابی چیست؟
  مجازات ماموران قلابی چیست
  مجازات قاچاق اسلحه چیست؟
  قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» یعنی آنچه كه ورود آن به كشور و یا معامله‌ی آن از طرف دولت ممنوع است، متاع قاچاق، متاع ممنوع‌الورود یا ممنوع المعامله می‌باشد و قاچاق در  اصطلاح معنای دیگری نیز دارد «حمل و نقل كالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، خواه نقطه در داخل كشور باشد (قاچاق داخلی) و خواه یك نقطه در داخل كشور و یك نقطه در خارج باشد
  فلسفه مجازات اخروی چیست؟
  فلسفه مجازات اخروی چیست؟قیامت، مجازات اخروی و شبهات (1) عقوبت اخروی، ابهام در فلسفه و اهداف!مهم‌ترین ویژگی قیامت در متون دینی ما "یوم الجزاء" بودن آن است
  «مجازات تعلیقی» چیست؟
  ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق کند

  مجازات صادركنندگان در تخلف از پیمان ارزی چیست؟

جالب