هذیان بی وفایی همسر

 • هذیان بی وفایی همسر
 • هذیان بی وفایی همسر
  بیمار مبتلا به اختلال هذیانی از نوع هذیان بی وفایی همسر اعتماد به نفس خوبی ندارد
  راههای پیشگیری از بی وفایی همسر
  راههای پیشگیری از بی وفایی همسر
  راز دوات و کاغذ و نسبت هذیان گویی به پیامبر
  آن حضرت صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پس از لحظاتی به هوش آمد و فرمود: دوات و کتف شتری (کاغذی) بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که پس از آن هیچ‏گاه گم‏راه نشوید! یکی برخاست تا دنبال دوات و کاغذ برود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دوباره بی‏هوش شد
  قربانیان بی وفایی! کوتاه نیایید
  قربانیان بی وفایی کوتاه نیایید!راهکارهای مقابله با بی وفایی همسراگر شما هم یکی از قربانیان بی وفایی هستید، اکنون در سراشیبی مسیر زندگی تان قرار گرفته اید
  زنگ خطر های بی وفایی
  زنگ خطر های بی وفایی  اعتماد در زندگى زناشویى را مى توان به مجموعه اى از خصوصیت هاى اخلاقى و رفتارى دانست که ثمره ملحوظ داشتن آنها اعتماد طرفین به هم خواهد بود
  همسر،همسر که می‌گن یعنی چه؟
  انسان باید به رفتار خویش بنگرد که آیا مجموعه شخصیت او،موجب آرامش همسرش می باشد یا مخل آرامش وی؟ به میزانی که وجود انسان، آرامش روحی همسرش را فراهم کند از دیدگاه قرآن موفق تر خواهد بود
  همسر یا ...؟!
  گاهی برخی از همسران جوان بین همسر و برده اشتباه می گیرند و گمان دارند که زن یا شوهرشان باید چون برده ای مطیع فرمان و رام آنها باشد و چون بنده ای زر خرید، فرمان او را بی چون و جرا اطاعت کند
  در پناه یک همسر
  پیامبر گرامی اسلام نیز همسر خوب و شایسته را بزرگترین نعمت زندگی دانسته اند، نه هر همسری را
  همسر نا زیبای من
  همسر نازیبای من
  من همسر شهیدم!
  ازآنجاکه شهادت توفیقی نیست که نصیب هرکسی شود و شهیدان از طرف ذات لایزال هستی برگزیده می شوند لذا این افراد در زندگی زناشویی شان نیز ویژه و خاص بودند و نبودشان خلأ عظیمی را در روح و روان همسرشان ایجاد می کند و همسران گذشته از اندوه و رنج فراغ سرنوشتشان دگرگون می شود؛ و بعد از شهادت همسرشان مسیر زندگی شان کاملاً تغییر پیدا می کند درحالی که مادران شهدا می توانند به زندگی شان ادامه دهند بااینکه غم از دست دادن فرزندشان، پاره تنشان سخت است اما مسیر زندگی شان تغییر چندانی نمی کند؛ بنابراین به نظر من همسران آسیب پذیرترند، ضمناً باید خاطرنشان کنم این بانوان حتی اگر ازدواج کنند، هیچ گاه خلأ عظیمی که از فقدان همسرشان بر روح و روان آن ها واردشده قابل جبران نیست و نمی توانند جای شهیدشان را با دیگری پر کنند، چون شهیدان منتخب خداوند هستند و کسی که منتخب خداوند باشد قطعاً به قدری خوب است که از ذهن ها پاک نمی شود و از دل ها بیرون نمی رود

  هذیان بی وفایی همسر

جالب